نویسنده = نجف پور، آرش
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تأمین مالی اسلامی بر بازار کشورهای منتخب خاورمیانه

دوره 18، شماره 70، تابستان 1397، صفحه 187-203

حامد فاضلی؛ آرش نجف پور؛ محمد پور اسمعیل