نویسنده = امیری، حسین
تعداد مقالات: 2
2. اثر ساختار تسهیلات بر سودآوری بانک‌ها (مشارکت مدنی و فروش اقساطی)

دوره 18، شماره 69، بهار 1397، صفحه 147-172

حسین امیری؛ فریبا نوروزی عموقین