نویسنده = اسلاملوئیان، کریم
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه نوسانات ثروت کارآفرین در یک اقتصاد باز مشارکتی با یک اقتصاد مبتنی بر استقراض ربوی

دوره 19، شماره 75، پاییز 1398، صفحه 169-203

علی صادقی همدانی؛ کریم اسلاملوئیان؛ کاظم یاوری؛ پرویز رستم زاده


2. مقایسه سپرده‌های تلفیقی و تفکیکی در بانکداری بدون ربا

دوره 17، شماره 67، پاییز 1396، صفحه 93-120

محمدحسین دیانتی؛ کریم اسلاملوئیان؛ سیدعباس موسویان؛ روح اله شهنازی