نویسنده = هاتفی مجومرد، مجید
تعداد مقالات: 1
1. همبستگی بین دین‌داری با عملکرد تیمی و تصمیمات فردی در چارچوب بازی‌های رفتاری دو نفره

دوره 18، شماره 71، پاییز 1397، صفحه 139-165

ام البنین جلالی؛ زهرا نصراللهی؛ مجید هاتفی مجومرد