نویسنده = علی اکبری، احسان
تعداد مقالات: 1
1. «قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی (مورد مطالعه ایران)

دوره 17، شماره 66، تابستان 1396، صفحه 101-131

وحید مقدم؛ احسان علی اکبری؛ ایمان باستانی فر؛ محمد واعظ