نویسنده = عبدالله زاده، رحمت الله
تعداد مقالات: 1
1. شفافیت اقتصادی در اقتصاد اسلامی (با پافشاری بر منابع قرآنی و روایی)

دوره 17، شماره 68، زمستان 1396، صفحه 33-63

رحمت الله عبدالله زاده؛ مصعب عبدالهی؛ حسین غفورزاده