نویسنده = زین الدینی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. بسته مدیریتی عوامل کلان ریسک ‌اعتباری در ‌بانکداری بدون ربا

دوره 18، شماره 70، تابستان 1397، صفحه 119-153

احسان ذاکرنیا؛ مجید زین الدینی