نویسنده = جوشقانی نائینی، سید حمید
تعداد مقالات: 1
1. الگوی پیشنهادی تدوین بودجه در دولت اسلامی

دوره 18، شماره 71، پاییز 1397، صفحه 99-137

محمدجمال خلیلیان؛ سید حمید جوشقانی نائینی