نویسنده = مرادی، یاسر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مسئولیت بانک‌ها در قبال مشتریان؛ موانع و راهکارها

دوره 18، شماره 72، زمستان 1397، صفحه 95-120

سید مصطفی محقق داماد؛ یاسر مرادی