نویسنده = مومنی راد، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. ارائه شاخص‌های الگوی مطلوب اشتغال بانوان بر اساس تجربه صدر اسلام

دوره 18، شماره 72، زمستان 1397، صفحه 63-94

وحید مقدم؛ فهیمه مومنی راد