نویسنده = ابریشمی، حمید
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ریسک‌پذیری در بانکداری بدون ربا و نقش کفایت سرمایه

دوره 19، شماره 74، تابستان 1398، صفحه 149-177

ابوالقاسم توحیدی نیا؛ حمید ابریشمی؛ حمید نصیری