نویسنده = شیروی، عبدالحسین
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی اوراق سلف با اوراق بهادار با پشتوانه دارایی

دوره 19، شماره 74، تابستان 1398، صفحه 211-239

عبدالحسین شیروی؛ هادی رحمانی