نویسنده = کریمی، محمد شریف
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط متقابل توسعه ابزار مالی اسلامی (صکوک) و رشد اقتصادی

دوره 19، شماره 73، بهار 1398، صفحه 217-238

مینا نعیمی؛ کیومرث سهیلی؛ محمد شریف کریمی