نویسنده = سلیمانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات بالقوه دین‌داری بر فقر ذهنی در ایران

دوره 19، شماره 73، بهار 1398، صفحه 155-181

محمد سلیمانی؛ مهدی کیانی؛ ایمان عابدی