نویسنده = راغبی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. معیارهای تشخیص شروط خلاف مقتضای عقد در عقود مشارکتی

دوره 19، شماره 74، تابستان 1398، صفحه 89-113

فرشته ملاکریمی؛ محمدعلی راغبی