نویسنده = کامران پور، سعیده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اقتصاد ایران در قالب یک مدل کلان سنجی از منظر اقتصاد اسلامی با تأکید بر رشد اقتصادی

دوره 19، شماره 73، بهار 1398، صفحه 5-30

منصور زراء نژاد؛ مسعود خداپناه؛ سعیده کامران پور