نویسنده = رنج پور، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ساعت کار انعطاف‌پذیر زنان بر ایفای مسئولیت‌های خانوادگی با رویکرد اسلامی

دوره 19، شماره 74، تابستان 1398، صفحه 241-270

المیرا اشکان؛ محمد علی متفکرآزاد؛ محمدرضا سلمانی بی شک؛ رضا رنج پور؛ پرویز محمدزاده