نویسنده = علیمرادی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و مقایسه صکوک اجاره و مشارکت از دید هزینه‌های نمایندگی

دوره 15، شماره 58، تابستان 1394، صفحه 91-121

سید محمدرضا سیدنورانی؛ محمد علیمرادی