نویسنده = نصراللهی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. اثر صداقت در بازارهای مالی بر متغیرهای اقتصادی

دوره 16، شماره 61، بهار 1395، صفحه 33-64

زهرا نصراللهی؛ علی شفیعی