نویسنده = ارشدی، وحید
تعداد مقالات: 2
1. تبیین عامل‌های پرکننده شکاف بین نظر و عمل در رفتار اقتصادی خانواده مسلمان

دوره 15، شماره 60، زمستان 1394، صفحه 113-144

وحید ارشدی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ مصطفی سلیمی فر؛ بهروز مهرام


2. بررسی عوامل موثر بر مخارج مذهبی خانوارهای شهری در استان های ایران

دوره 10، شماره 39، زمستان 1389، صفحه 145-196

محمدعلی فلاحی؛ وحید ارشدی