نویسنده = سلیمی فر، مصطفی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین عامل‌های پرکننده شکاف بین نظر و عمل در رفتار اقتصادی خانواده مسلمان

دوره 15، شماره 60، زمستان 1394، صفحه 113-144

وحید ارشدی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ مصطفی سلیمی فر؛ بهروز مهرام


2. مدل جدید تجهیز و تخصیص منابع بانکی با رویکرد تعدیل نقش پور

دوره 11، شماره 42، زمستان 1390، صفحه 181-208

مصطفی سلیمی فر؛ محمدعلی ابوترابی