نویسنده = باقری تودشکی، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. الگوی مصرف بر مبنای ارزش های اسلامی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1388، صفحه 39-66

مجتبی باقری تودشکی