نویسنده = صافی‌ دستجردی، داود
تعداد مقالات: 1
1. سنجش اثر مذهب بر رفتار مصرف‌کننده (مطالعه موردی زنان متأهل اصفهان)

دوره 14، شماره 56، زمستان 1393، صفحه 37-62

داود صافی‌ دستجردی؛ محمدنقی نظرپور