نویسنده = رجائی، سیدمحمد کاظم
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی قانون زکات و ارائه راهکارهای اصلاحی

دوره 18، شماره 70، تابستان 1397، صفحه 63-89

سیدمحمد کاظم رجائی؛ میثم نعمتی