نویسنده = قائمی اصل، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تأثیر نرخ تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی

دوره 17، شماره 68، زمستان 1396، صفحه 65-85

مهدی قائمی اصل؛ سحر لویی


2. ارائه مدل تعادلی عمومی در چارچوب اقتصاد و بانکداری اسلامی

دوره 12، شماره 45، زمستان 1391، صفحه 77-106

حسنی میسمی؛ کاظم یاوری،؛ مهدی قائمی اصل؛ حسین توکلیان