نویسنده = انصاری سامانی، حبیب
تعداد مقالات: 2
1. برابری یا انصاف: شواهدی از بازی‌های اقتصاد رفتاری

دوره 15، شماره 57، بهار 1394، صفحه 63-86

حبیب انصاری سامانی؛ اسمعیل ابونوری


2. بررسی نظری عدالت استحقاقی مبتنی بر نظام شایستگی با مبانی عدالت اسلامی

دوره 10، شماره 40، زمستان 1389، صفحه 57-86

علی رضا پورفرج؛ حبیب انصاری سامانی