نویسنده = ابونوری، اسمعیل
تعداد مقالات: 1
1. برابری یا انصاف: شواهدی از بازی‌های اقتصاد رفتاری

دوره 15، شماره 57، بهار 1394، صفحه 63-86

حبیب انصاری سامانی؛ اسمعیل ابونوری