نویسنده = یوسفی، محمدرضا
تعداد مقالات: 3
2. بررسی فقهی و کاربردی عقد ورق در بانکداری بدون ربا

دوره 10، شماره 39، زمستان 1389، صفحه 117-144

محمدنقی نظرپور؛ محمدرضا یوسفی؛ سیدمحسن سجادی