نویسنده = رضایی‌ دوانی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. مالکیت زمانى در اعیان و کاربردهای اقتصادی آن

دوره 14، شماره 55، پاییز 1393، صفحه 33-60

سیدعبدالمطلب احمدزاده ‌بزاز؛ مجید رضایی‌ دوانی