نویسنده = عیسوی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. صکوک سلف بانک مرکزی، ابزاری نوین برای سیاست‌گذاری پولی

دوره 14، شماره 54، تابستان 1393، صفحه 131-158

محمود عیسوی؛ وهاب قلیچ