نویسنده = کریمی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. شاخص اخلاق تجارت از دیدگاه اسلام

دوره 14، شماره 53، بهار 1393، صفحه 5-30

محمدجواد توکلی؛ سعید کریمی