نویسنده = سارنج، علی‌رضا
تعداد مقالات: 1
1. اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام

دوره 14، شماره 53، بهار 1393، صفحه 99-125

مهدی ذوالفقاری؛ بهرام سحابی؛ علی‌رضا سارنج؛ نادر مهرگان