نویسنده = شهیدی نسب، مصطفی
تعداد مقالات: 2
1. مهندسی مالی عقود در تأمین مالی خرد اسلامی در ایران

دوره 17، شماره 67، پاییز 1396، صفحه 141-172

مصطفی شهیدی نسب؛ سید عباس موسویان؛ سعید فراهانی فرد


2. بررسی فقهی و اقتصادی ابزار تامین مالی مشارکت کاهنده

دوره 9، شماره 35، زمستان 1388، صفحه 99-128

غلام علی معصومی نیا؛ مصطفی شهیدی نسب