نویسنده = کامفیروزی، محمدحسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش عوامل در اقتصاد بدون نفت در الگوی اقتصاد مقاومتی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1392، صفحه 59-87

محمدحسن کامفیروزی؛ علی بنیادی‌نائینی؛ سیده‌اشرف موسوی‌لقمان