نویسنده = حسینی، سیدرضا
تعداد مقالات: 4
1. مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1390، صفحه 5-30

سیدرضا حسینی


4. مفروضات نظریه رفتار مصرف‌کننده دراقتصاد اسلامی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1382، صفحه 27-50

سیدرضا حسینی