نویسنده = بختیاری، صادق
تعداد مقالات: 1
1. سرمایه انسانی، فقر و نابرابری های درآمدی در اسلام و کشورهای اسلامی

دوره 11، شماره 41، زمستان 1390، صفحه 5-38

صادق بختیاری؛ حسین میسمی