نویسنده = عسگری، محمدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نظری ساختار بیمه های عمر در نظام تکافل و بیمه های متعارف

دوره 8، شماره 32، زمستان 1387، صفحه 63-92

محمدمهدی عسگری؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی