نویسنده = رفیعی آتانی، عطاالله
تعداد مقالات: 2
2. پیشرفت به مثابه عدالت (بر اساس تبیین انسان شناختی)

دوره 12، شماره 47، زمستان 1391، صفحه 77-102

عطاالله رفیعی آتانی