نویسنده = حیدری سورشجانی، مهرناز
تعداد مقالات: 1
1. عدم تقارن اطلاعاتی در سرمایه‌گذاری خطرپذیر: تأملی در چارچوب عقد شرکت و مضاربه

دوره 15، شماره 58، تابستان 1394، صفحه 153-177

مهرناز حیدری سورشجانی؛ پرستو محمدی