دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، بهار 1393، صفحه 1-182 
5. تعیین سهم بهینه عقدهای مبادله‌ای و مشارکتی در بانکداری بدون ربا

صفحه 85-98

سیدعباس موسویان؛ اصغر ابوالحسنی‌هستیانی؛ رفیع حسنی‌مقدم


6. اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام

صفحه 99-125

مهدی ذوالفقاری؛ بهرام سحابی؛ علی‌رضا سارنج؛ نادر مهرگان