دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1380 
2. اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر

صفحه 22-42

آیت‌الله سیدکاظم حائری؛ احمدعلی یوسفی


6. گواهی مشارکت و مبادله

صفحه 111-119

محمد جواد صدیقی،؛ علی‌رضا جعفری


7. گواهی استصناع (سفارش ساخت)

صفحه 120-128

ـ پرفسور محمد انس زرقا؛ محمدزمان رستمی