دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، زمستان 1381 
1. آیا بانکداری ایران اسلامی است؟

صفحه 9-23

دکتر توتونچیان؛ دکترا‌میر جلیلی؛ دکتر عیوضلو،؛ حجت‌الاسلام والمسلمین نظری؛ دکتر هدایتی


6. حکمت تحریم بهره در وام‌های تولیدی و مصرفی

صفحه 123-129

علی‌اصغر هادوی‌نیا؛ ـ محمد نجات‌الله صدیقی


7. شباهت‌های بانکداری اسلامی و بانکداری اخلاقی ـ

صفحه 131-144

محمدزمان رستمی؛ پروفسور رودنی ویلسون