دوره و شماره: دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1398، صفحه 1-283 
4. تجانس و اهمیت اقتصادنهادی برای ساخت اقتصاداسلامی

صفحه 91-121

علیرضا پورفرج؛ زهرا کریمی موغاری؛ جواد اقدس طینت


6. بررسی اثرات بالقوه دین‌داری بر فقر ذهنی در ایران

صفحه 155-181

محمد سلیمانی؛ مهدی کیانی؛ ایمان عابدی


7. تحلیل تاب‌آوری اقتصادی بانکداری ایران در چهارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

صفحه 183-215

سید جلال صادقی شریف؛ محمد طالبی؛ اکبر عالم تبریز؛ محمدرضا کاتوزیان


9. مدل مناسب اوراق وقفی تأمین مالی فضاهای عمومی پیرامون حرم رضوی (ع)

صفحه 239-266

مرتضی جعفرزاده نجار؛ محمود هوشمند؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ مهدی بهنامه