دوره و شماره: دوره 20، شماره 77، بهار 1399، صفحه 1-300 
2. ناسازگاری (تعارض و تزاحم) قواعد الگوی مصرف فرد مسلمان

صفحه 35-60

علی اکبر کریمی؛ سیدحسین میرمعزی؛ سیدرضا حسینی


6. تأثیر دین‌داری بر نابرابری درآمد و اندازه دولت در ایران

صفحه 153-181

پروانه کمالی دهکردی؛ فرشته عبدالهی؛ عبدالخالق غبیشاوی


8. تشکیل مرجع ملی حمایت از حقوق مالکیت فکری در راستای اقتصاد مقاومتی

صفحه 211-237

محمدجواد حیدریان دولت آبادی؛ رسول مظاهری کوهانستانی


9. قرض‌دهی شخص به شخص، الگویی جهت مدیریت منابع قرض‌الحسنه

صفحه 239-271

حسین حسن زاده؛ میثم کریمی؛ مهدی تمیزی فر؛ محمدرضا سیمیاری