نویسنده = مجتبی کاوند
تحلیل و اولویت بندی ریسک های مالی در نظام بانکداری بدون ربا

دوره 13، شماره 49، دی 1392، صفحه 139-168

محمد حسین پور؛ مجتبی کاوند


اوراق بهادار (صکوک) وکالت؛ ابزاری نامناسب برای تامین مالی صنعت پتروشیمی

دوره 12، شماره 47، دی 1391، صفحه 103-130

سیدعباس موسویان؛ محمد حسین پور؛ مجتبی کاوند


بررسی فقهی و حقوقی اوراق بهادار مضاربه

دوره 10، شماره 38، دی 1389، صفحه 147-147

غلامرضا مصباحی مقدم؛ سیدعلی اصغر رحیمی؛ مجتبی کاوند


اوراق بهادار ( صکوک ) جعاله ؛ ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری

دوره 8، شماره 32، دی 1387، صفحه 141-170

سیدعباس موسویان؛ مجتبی کاوند؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی