نویسنده = امرالله امینی
مواسات، جنگ اقتصادی و افکار عمومی، یک مطالعه آزمایشگاهی

دوره 21، شماره 83، آذر 1400، صفحه 69-97

محمد امین زندی؛ امراله امینی


نسبت عقلانیت اسلامی با سرمایه اجتماعی در مقایسه با عقلانیت ابزاری

دوره 21، شماره 82، شهریور 1400، صفحه 37-63

امیر خادم علیزاده؛ محمدجواد نوراحمدی؛ امراله امینی؛ مهدی رضائی جهدکن


دین‌داری اسلامی و ترجیحات زمانی فردی، یک مطالعه آزمایشگاهی

دوره 19، شماره 76، دی 1398، صفحه 181-211

محمد امین زندی؛ عباس شاکری؛ امرالله امینی؛ سید محمد رضا سید نورانی