نویسنده = غلام علی معصومی نیا
بررسی فقهی و اقتصادی ابزار تامین مالی مشارکت کاهنده

دوره 9، شماره 35، دی 1388، صفحه 99-128

غلام علی معصومی نیا؛ مصطفی شهیدی نسب


بررسی فقهی قراردادهای پوشش ریسک دارایی های ارزی

دوره 8، شماره 31، دی 1387، صفحه 191-225

غلام علی معصومی نیا؛ احمد بهاروندی


اخلاق اقتصادی ( مبانی بینشی ، آموزه ها و آثار )

دوره 7، شماره 26، دی 1386، صفحه 119-148

غلام علی معصومی نیا