نویسنده = یعقوب محمودیان
پیش‌بینی خمس در اقتصاد ایران برای ایجاد خزانه اسلامی با طراحی معادله سری فووریه

دوره 22، شماره 85، خرداد 1401، صفحه 135-160

نادر نامدار؛ مهدی مرادی؛ یعقوب محمودیان؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ رقیه حسن زاده


بازاریابی شبکه‌ای و تأثیر آن در تحقق اقتصاد مقاومتی

دوره 20، شماره 79، آذر 1399، صفحه 207-238

معصومه آینه؛ یعقوب محمودیان


مقادیر بهینه کارمزد و سهم سپرده‌ها در بانکداری اسلامی

دوره 17، شماره 66، مرداد 1396، صفحه 159-189

یعقوب محمودیان؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محمد حسین پورکاظمی؛ کامران ندری