نویسنده = فرشته ملاکریمی
معیارهای تشخیص شروط خلاف مقتضای عقد در عقود مشارکتی

دوره 19، شماره 74، تیر 1398، صفحه 89-113

فرشته ملاکریمی؛ محمدعلی راغبی


بررسی کاربرد قاعده شرط در قراردادهای بانکی

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1396، صفحه 149-178

محمدنقی نظرپور؛ فرشته ملاکریمی


تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی

دوره 16، شماره 64، بهمن 1395، صفحه 5-30

سیدعباس موسویان؛ فرشته ملاکریمی


بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی

دوره 15، شماره 57، خرداد 1394، صفحه 137-166

محمدنقی نظرپور؛ فرشته ملاکریمی