نویسنده = غلامرضا مصباحی مقدم
چالش‏های بانکداری بدون ربا در ایران (راهکارهای برون ‏رفت)

دوره 18، شماره 69، خرداد 1397، صفحه 117-145

غلامرضا مصباحی مقدم


امکان سنجی فقهی استفاده از ابزار اقطاع و احیا در فرایند خصوصی سازی

دوره 10، شماره 37، دی 1389، صفحه 5-28

غلامرضا مصباحی مقدم؛ مهدی موحدی بکنظر؛ محمدجواد رضایی


منابع درآمدی دولت اسلامی و کیفیت توزیع آن؛ مطالعه موردی: طرح نقدی کردن یارانه ها

دوره 10، شماره 40، دی 1389، صفحه 5-28

غلامرضا مصباحی مقدم؛ حسین میسمی؛ محسن عبدالهی؛ سیدمحمد رفیع لطیفی


بررسی فقهی و حقوقی اوراق بهادار مضاربه

دوره 10، شماره 38، دی 1389، صفحه 147-147

غلامرضا مصباحی مقدم؛ سیدعلی اصغر رحیمی؛ مجتبی کاوند


بررسی درآمد حاصل از تحمل ریسک از دیدگاه آموزه های اسلامی

دوره 9، شماره 36، دی 1388، صفحه 117-148

غلامرضا مصباحی مقدم؛ محمد صفری


نگاهی نو به مسئله احیای زمین های موات

دوره 8، شماره 30، دی 1387، صفحه 5-38

غلامرضا مصباحی مقدم


مشکلات بانک های اسلامی و راه حل آن ها

دوره 5، شماره 20، دی 1384، صفحه 159-192

محمدعلی القری بن عید؛ غلامرضا مصباحی مقدم